Bestyrelse

Formand : Pia Elgaard tlf: 42 73 28 08

Kasserer : Parnuna Elgaard tlf. 26 79 59 87

Bestyrelsesmedlem : Helle Jørgensen

Bestyrelsesmedlem : René Henriksen

Bestyrelsessuppleant Jan Sørensen

Kontigent bedes indbetalt til konto : 9245-4573 0398 10